RC Tervuren
Welcome at Rotary Club Tervuren

Rotary Club Tervuren

Tervuren werd officieel door Rotary International erkend op 17 januari 2005 en kreeg de Keure (Charter) uitgereikt op 7 november 2006. RC Tervuren is een internationale club met Nederlands en Engels als voertaal. Per 1 april 2019 heeft RC Tervuren 36 leden, zowel mannen als vrouwen (22%) van verschillende nationaliteiten. De gemiddelde leeftijd van de leden is rond de 53 jaar. De vergaderingen vinden wekelijks plaats op maandagavond. Op de 1ste en de 3de maandag om 19u15 is er een statutaire vergadering met meestal een (gast)spreker in het Koloniënpaleis. De leden dineren dan ook samen. Op de 2de en de 4de maandag is er een informele bijeenkomst om 19u30 bij één van de leden thuis of op een andere locatie. Vaak vergaderen de commissies dan. Wanneer er een 5de maandag in de maand is, organiseert de Club een partneravond met een diner en een bijzondere activiteit. RC Tervuren heeft - net als Rotary in het algemeen - als belangrijkste doelstelling het realiseren van projecten ten behoeve van goede doelen, zowel in onze directe omgeving als ook op internationaal vlak. Ook hechten wij groot belang aan het bevorderen en verstevigen van de onderlinge vriendschapsbanden. Er worden dan ook gedurende het jaar activiteiten georganiseerd, waarbij partners en soms kinderen van leden welkom zijn.


Next events

more »